กทม.หนัก! ค่าฝุ่น PM 2.5 พบเกินมาตรฐาน 55 พื้นที่

กทม.หนัก! ค่าฝุ่น PM 2.5 พบเกินมาตรฐาน 55 พื้นที่

กทม.พบว่า PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมกลางแจ้ง

นักข่าวรายงานเมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2566 สรุปสภาพอากาศบริเวณเขตธนบุรีจากมุมสูง และบริเวณโดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาทึบทุกแห่ง ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วัดระหว่าง 32.4 ถึง 59.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (µg/ลูกบาศก์เมตร)

ฝุ่นกทม
พบว่ามีมาตรฐานเกินระดับสีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่าปกติไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ใน 55 พื้นที่ ในช่วงวันที่ 11 ถึง 18 ธันวาคม 2566 การระบายอากาศค่อนข้างย่ำแย่ (ยกเว้นวันที่ 18 ธันวาคม 2566 มีการระบายอากาศที่ดี) สภาพพื้นผิวใกล้เคียงปิดและเปิดสลับกัน เราจึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นจะมีแนวโน้มคงที่ และวันนี้จะมีหมอกในตอนเช้า และมีเมฆ
แผนที่ฝุ่น
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามคุณภาพอากาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. สรุปได้ดังนี้ ปริมาณ PM2.5 โดยรวมในประเทศเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดอุทัยธานี,ชัยนาท,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดหนองคาย, อุดรธานี, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
  • ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐาน 6 เขต คือ 7.4 ถึง 59.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 20.6 ถึง 89.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ภาคกลางและภาคตะวันตก เกินค่ามาตรฐานมากที่สุด คือ 30.2 ถึง 67.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ภาคตะวันออกเกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ วัดได้ 15.6 ถึง 50.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ภาคใต้ ภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก วัดได้ 9.3 ถึง 19.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ สถานีตรวจวัด สำนักงานคณะกรรมการบริการสาธารณะ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เกินมาตรฐานมาก วัดได้ 27.3 ถึง 65.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนลดเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดเวลาที่ใช้ในกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากพบอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากพบอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ ขอบคุณบทความจาก : ฝุ่น PM 2.5